FM 10 Bolívar Mariano Sarraua (recoleccion de residuos)